Huis MeeMaken

Ons motto: Samen zullen we de groei in het bedrijf Meemaken!
Onze doelstelling: de toekomst maken we samen met u!

Waarom wij?

De mensen van MeeMaken komen uit het bedrijfsleven en uit een familiebedrijf. We beseffen dat onze groeimethode alleen succesvol kan zijn als we ons het DNA van de onderneming eigen maken. Wij gaan uit van het positieve dat in ieder mens zit, maar de cultuur en eigenwaarde van het bedrijf zijn altijd leidend. De cultuur is immers het sterkste bindmiddel, zowel in positieve als in negatieve zin.

Wie zijn wij?

Initiatiefnemer Roderik van Seumeren is van 2004 tot 2011 CEO van Mammoet geweest en heeft diverse veranderingen binnen de organisatie meegemaakt. Hij studeert op dit moment interventiemanagement aan de Nyenrode Business Universiteit.

Waarom een kubus?

Het huis van MeeMaken is een kubus. We hebben voor deze metafoor gekozen omdat:

een kubus driedimensionaal is

Problemen binnen organisaties of met personen kunnen vanuit de positie
van een derde nieuwe inzichten geven.

een kubus inhoud heeft

Meemaken heeft inhoud!

een kubus zes gelijkwaardige vlakken heeft

Soms maken de omstandigheden het ene vlak belangrijker dan het andere.
Toch mag geen enkel vlak, geen enkel aandachtsgebied, worden overgeslagen.
Maar waar de focus moet liggen, verschilt per bedrijf.

een kubus niet snel zal omrollen

Evenmin als MeeMaken!

en goed stapelbaar is

Door kubussen te stapelen bouwt Meemaken een prachtig huis met afzonderlijke identiteiten.