Aanpak MeeMaken

Elk bedrijf sturen we op dezelfde wijze aan. Maar hoe we het laten groeien, vereist maatwerk.

Ons stappenplan:

Inventarisatie

MeeMaken begint met vragen. Wat zijn de wensen van de eigenaren of directie? Hoe is de bedrijfscultuur en hoe wordt er intern en extern gecommuniceerd? Hoe gaan de mensen met elkaar om en wat is het onderscheidend vermogen van het bedrijf? Wie zijn er de helden? Waar wil het bedrijf over vijf of tien jaar staan? Is er een strategieplan, wie is er (on)afhankelijk en hoe is de kennisoverdracht georganiseerd?

Doel bepalen en strategie uitschrijven

In samenspraak met de directie bepalen we het doel. Waar staat het bedrijf over vijf jaar? Waar zou het over tien jaar kunnen staan? We schrijven een strategisch plan. Niet tot in detail maar als leidraad: voor iedereen moet duidelijk zijn hoe het bedrijf zijn doel gaat halen.

Interventiemogelijkheden benutten

MeeMaken ondersteunt het bedrijf opdat het zich verder kan ontwikkelen en groeien. Daarvoor moet er hard worden gewerkt. Maar we verwachten ook dat de mensen openstaan voor verandering.

Monitoring en aanscherping

We zorgen voor een duidelijke en strakke maandelijkse verslaggeving om de groei te monitoren en volgen. Zo stellen we samen vast of het bedrijf op de goede weg is.

Werken aan relaties

MeeMaken gelooft in langetermijnrelaties. We geloven niet in een afrekencultuur, wel in een prestatiecultuur, gebaseerd op wederzijds vertrouwen.

Vieren van succes

Successen moet je vieren. Alleen dan blijven de honger naar succes en de winnaarsmentaliteit bestaan.